Kako zaštititi ljudska prava?

__________________________________________________________________________________________________________________________ Kako zaštititi ljudska prava?EdukacijaSaznajte šta su ljudska prava i koja ljudska prava posjedujete. Literatura je dostupna na internetu, u organizacijama koje se bave ljudskim pravima i skoro svim bibliotekama.AktivizamBorite…

Continue Reading Kako zaštititi ljudska prava?

Neka od osnovnih ljudskih prava su…

__________________________________________________________________________________________________________________________ NEKA OD OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVAPravo na životPravo na život je elementarno pravo svakog čovjeka, koje se priznaje u svim modernim ustavima država svijeta i međunarodnim pravnim dokumentima.Zabrana mučenjaNiko ne…

Continue Reading Neka od osnovnih ljudskih prava su…

Šta su ljudska prava?

__________________________________________________________________________________________________________________________ Šta su ljudska prava? LJUDSKA PRAVA SU NEOTUĐIVA OSNOVNA PRAVA KOJA PRIPADAJU SVIM LJUDSKIM BIĆIMA, A DOBIJAJU SE SAMIM ROĐENJEM I NIKADA NE BI SMJELA BITI NIKOME ODUZETA.Kada pričamo o pojmu…

Continue Reading Šta su ljudska prava?