__________________________________________________________________________________________________________________________

Kako zaštititi ljudska prava?

Edukacija

Saznajte šta su ljudska prava i koja ljudska prava posjedujete. Literatura je dostupna na internetu, u organizacijama koje se bave ljudskim pravima i skoro svim bibliotekama.

Aktivizam

Borite se za prava drugih ljudi. Danas se krše njihova osnova ljudska prava, sutra će to biti kršenje Vaših ljudskih prava. Aktivizmom pomozite drugima, da biste pomogli sebi.

Pitanja

Ukoliko smatrate da Vam je prekršeno ljudsko pravo, pitajte za savjet osobu koja se bavi ljudskim pravima. Banjalučki centar za ljudska prava Vam je na raspolaganju za sva pitanja.

Širite informacije

Ljudska prava postoje zbog svih. Edukujte druge ljude koji nisu upoznati sa svojim pravima i tako pomozite da u ovom društvu bude što više onih koji znaju koja prava posjeduju.

PODJELITE:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
fxvgfasd

Centar za mir i ljudska prava je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija usmjerena na borbu za poboljšanje razumijevanja i unapređenje ljudskih prava. Centar smo osnovali sa vizijom da ćemo u okviru njega moći dati svoj doprinos izgradnji temelja modernog demokratskog društva. U takvom društvu građani su jednaki pred zakonom a diskriminacija je iščezla. U njemu se ljudskim pravima pridaje posebna pažnja dok se ona poštuju na svakom koraku.

© 2018 Centar za mir i ljudska prava. Izrada i održavanje