Ko smo mi?

Centar za mir i ljudska prava je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija usmjerena na borbu za poboljšanje razumijevanja i unapređenje ljudskih prava.

Naša vizija

Centar smo osnovali sa vizijom da ćemo u okviru njega moći dati svoj doprinos izgradnji temelja modernog demokratskog društva. U takvom društvu građani su jednaki pred zakonom a diskriminacija je iščezla. U njemu se ljudskim pravima pridaje posebna pažnja dok se ona poštuju na svakom koraku.

Naš moto

Pravo treba da bude dobro i pravično, a poštovanje ljudskih prava mora da bude na vrhu piramide prioriteta u svakoj državi.

fxvgfasd

Centar za mir i ljudska prava je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija usmjerena na borbu za poboljšanje razumijevanja i unapređenje ljudskih prava. Centar smo osnovali sa vizijom da ćemo u okviru njega moći dati svoj doprinos izgradnji temelja modernog demokratskog društva. U takvom društvu građani su jednaki pred zakonom a diskriminacija je iščezla. U njemu se ljudskim pravima pridaje posebna pažnja dok se ona poštuju na svakom koraku.

© 2018 Centar za mir i ljudska prava. Izrada i održavanje